Tape

Kappes i riktig bredde til element og bunnskive

Produkter

Wigluv 60mm
Wigluv 100mm
Wigluv 150mm
Wigluv 300mm
Wigluv Black 60mm
Siga Dockskin 200
Butyltape 1x75/15m
Sicrall 60mm
Rissan 60mm
Rissan 100mm
Rissan 150mm
Fentrim 2 50/85
Neo Celle 5x70m
Neo Celle 5x80m