Farmerskruer

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål til dette produktet

Dimensjoner
Kombi 4,8x20 RAL
Kombi 4,9x35 RAL
Kombi 4,9x60 RAL
Kombi 4,9x80 RAL