Bearbeiding av tynnplater, sveising, montering og materialkunnskap er vår kjernekompetanse

Rehabilitering       Reparasjoner        Ombygging

Fasadepaneler, beslag, profiler og stålkonstruksjoner
i alle materialer, fasonger, farger og dimensjoner.